1

VĂN PHÒNG LEVIN

Công trình sử dụng hệ thống máy lạnh multi Actron Air, một thương hiệu đến từ Úc

Công ty Cơ Điện Lạnh Nam Mekong rất vinh dự được nhận cung cấp và thi công toàn bộ hệ thống

 

            

 

            

 

            

 

Và công trình sau khi hoàn thiện

 

        

 

        

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG