1

Nhà máy Jotun

Cơ điện lạnh Nam Mekong rất vinh dự khi được chọn làm nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống chiller cho Nhà máy Jotun.

 

Hạng mục thi công: lắp đặt hệ thống chiller Trane cho Nhà máy Jotun.

Địa điểm thi công: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Đường 10, Dĩ An, Bình Dương.

Giá trị hợp đồng: 1.017.000.000đ

 

 

 

 

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG