1

CASINO WYNN SÀI GÒN

Cơ điện lạnh Nam Mekong vinh dự được chọn làm nhà thầu thực hiện toàn bộ Hệ thống MEP tại Câu Lạc Bộ Giải Trí CASINO WYNN SÀI GÒN, Quận 5, TP.HCM. Hạng mục thi công bao gồm:

1/ Hệ thống Điện - điện nhẹ, tủ điện và nguồn động lực

2/ Hệ thống cấp thoát nước

3/ Camera - Mạng - Điện thoại

4/ Phòng cháy chữa cháy

 

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG